Quay lại
Loại văn bản Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 20 , trên tổng số 77 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
12/28/2016
Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
Download tài liệu
12/24/2016
Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
11/14/2016
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Download tài liệu
06/15/2016
Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Download tài liệu
05/23/2016
Hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ...
Download tài liệu
06/01/2016
V/v triển khai Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ và thông tin về Bản ghi nhớ Chương trình EPS với Hàn Quốc
Download tài liệu
04/05/2016
Quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018
Download tài liệu
12/29/2015
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.
Download tài liệu
09/30/2011
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2011 của Thủ...
Download tài liệu
02/03/2016
Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý...
Download tài liệu
01/20/2016
Quyết định Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Download tài liệu
07/09/2015
Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Download tài liệu
07/24/2015
Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
Download tài liệu
07/31/2015
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM...
Download tài liệu
11/16/2013
Luật Việc làm
Download tài liệu
12/24/2014
QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Download tài liệu
01/10/2014
Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Download tài liệu
11/21/2013
Nghị định Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm
Download tài liệu
01/23/2014
Công văn V/v thực hiện Nghị định số 196/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch...
Download tài liệu
01/08/2014
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2013/NĐ-CP NGÀY 22/5/2013 CỦA CHÍNH...
Download tài liệu